چشم انداز

چشم انداز آرپا گروپ به عنوان یک مجموعه دانش محور، ظهور در میان ده پیمانکار EPC برتر ایران در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع مخابراتی و صنایع ریلی است.