ساختار سازمانی

 

 

آموزش و توسعه منابع انسانی

بدون شک مهمترین دارایی هر سازمانی نیروی انسانی و متخصص آن می­باشند که این مساله در شرکت­های پروژه محور از اهمیت بالاتری برخوردار است. آرپا گروپ و شرکتهای وابسته به آن با اعتقاد به این اصل مهم هموراه در تلاشند تا زمینه آموزش، رشد و ارتقاء کارکنان خود را فراهم نمایند. تعداد نیروی انسانی شاغل در گروه آرپا و شرکتهای زیر مجموعه آن در سال 1390 بالغ بر 400 نفر می­باشد که ترکیب آن در نمودار زیر ارائه شده است.