ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

آرپا گروپ به حفاظت همگان در برابر خطراتي كه ممكن است فعاليتهايش براي بهداشت و ايمني ايجاد كند و همچنين به حفاظت محيط زيست كاملا متعهد و پايبند است. ما همواره محيط كاري ايمن و بهداشتي مطابق با روال مرسوم اين صنعت و استانداردهاي دقيق براي كاركنان و ديگر كساني كه ممكن است از فعاليتهاي ما تاثير بپذيرند، ايجاد و حفظ كرده¬ايم. كاركردن در محيطي امن با استانداردهاي ايمني بالا جزء مهمي از فرهنگ سازماني ما مي‌باشد كه منتج به برنامه¬ريزي دقيق و اجراي مديريت شده و كنترل شده پروژه‌ها مي‌گردد. عملكرد ما در حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيست همواره تحت نظارت دقيق قرار داشته و با اجراي سيستم بازخورد و به اشتراك گذاشتن تجربيات و درسهاي آموخته شده، همواره در حال بهبود مي‌باشد. شركت، سيستم كارآمد مديريت خود در خصوص بهداشت،‌ ايمني و محيط زيست را مطابق با استانداردهاي OHSAS 18001 و ISO 14001 پايه‌ريزي كرده است. تدابير پيشگيرانه با مديريت مستمر فعاليتها و بر اساس نظام ارزيابي خطرات به اجرا گذاشته مي‌شوند. ما براي افزايش درك و شناخت از بهداشت، ايمني و محيط زيست در سازمان، به آموزش همه كاركنان و پيمانكاران خود تاكيد مي‌ورزيم. در خصوص محيط زيست، شركت آرپا گروپ در كنار معيارهاي خود، به كنوانسيونهاي بين‌المللي و قوانين و مقررات زيست محيطي كشور ميزبان پايبند و متعهد است. اين شركت از طريق پيشگيري از آلودگي، صرفه‌جويي در مصرف منابع طبيعي و كاستن از انتشار آلاينده‌ها و بازيافت پسماندها براي كاهش اثرات زيست محيطي فعاليتهاي خود تلاش مي‌كند. در صورت بروز هرگونه حادثه زيست محيطي، اين شركت سريعا اقدامات جبراني اتخاذ مي‌نمايد. ما كاركنان خود را به بازيافت و فرآوري مواد اوليه قابل بازيافت و همچنين به رعايت الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست به منظور بهبود مستمر عملكرد زيست محيطي خود ترغيب و تشويق مي‌كنيم.

بیانیه خط مشی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت قرار است :

  • حفظ سلامت، ایمنی و رفاه همه کارکنان و افرادی که ممکن است تحت تاثیر فعالیت و کارهای شرکت باشند
  • فراهم نمودن محیطی ایمن برای کار
  • آموزش پرسنل به منظور حفظ سلامت و آشنایی با روشهای کار ایمن
  • فراهم نمودن شرایط و امکانات اقدامات پیشگیرانه و ایجاد بستر مناسب برای ارائه کمک¬های اولیه اضطراری
  • به حداقل رساندن زمان از دست رفته
  • ارائه خدمات ایمن در طراحی و مهندسی خدمات
  • پیاده سازی روش های حفاظت از انرژی و کاهش مصرف آن
  • به حداقل رساندن تولید گازهای گلخانه ای و زباله با استفاده از فنآوری های دوستدار محیط زیست