سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )

آرپا گروپ سیستم مدیریت یکپارچه خود را براساس استاندارهای بین المللی زیر ایجاد نموده است:

  • ISO 9001:2008 برای مدیریت کیفیت
  • ISO 14001:2004 برای مدیریت محیط زیست
  • OHSAS 18001:2007 برای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه¬ای

این سیستم مدیریت یکپارچه به گروه آرپا این امکان را می دهد که:

  • رضایت مشتریان خود را از طریق ارتقا کیفیت خدمات افزایش دهد
  • یک محیط کاری مناسب و ایمن برای کارکنان خود فراهم آورد
  • ارائه خدمات مطلوب را در یک زنجیره تامین مدیریت نماید