آرپا گروپ، برنده مناقصه تامین ریل فولادی QU80 ذوب آهن اصفهان

آرپا گروپ برنده مناقصه "پروژه تامین ریل فولادی QU80" برای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان شد. این پروژه شامل تامین 400 تن ریل فولادی QU80  می باشد. رقبای آرپا گروپ در این مناقصه عبارتند بودند از شرکت کهرباگستر، شرکت ماگ و شرکت یزد استیل. آرپا گروپ توانست با ارئه بهترین پیشنهاد فنی و مالی برنده مناقصه باشد.