آرپا گروپ، برنده مناقصه تامین ریل و سوزن RTI

آرپا گروپ برنده مناقصه "پروژه تامین ریل و سوزن راه آهن" برای شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش (RTI) شد. این پروژه شامل تامین 1680 تن ریل UIC60 و 40 دستگاه سوزن 1:9 با شعاع 190 متر می باشد، که در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رقیب آرپا گروپ در این مناقصه شرکت گسترش صنایع ریلی ایران (Irid Co) بود.

Images:

  • آرپا گروپ، برنده مناقصه تامین ریل و سوزن RTI
  • آرپا گروپ، برنده مناقصه تامین ریل و سوزن RTI