آرپا گروپ و صنام، برنده فاز اول خط 3 متروی تهران

گروه مشارکتی آرپا گروپ و صنام برنده مناقصه "پروژه EPC مکانیکال و الکتریکال فاز اول خط 3 متروی تهران" شد. این پروژه شامل طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تمامی سیستم ها و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ایستگاهها و تونلهای زیر زمینی فاز 1 خط 3 متروی تهران شامل ایستگاههای: I3، K3، L3، M3 و N3 می باشد. سیستم های اصلی این پروژه عبارتند از: منابع تغذیه، پست های یکسو ساز و روشنایی و سیستم توزیع، سیستم سیگنالینگ، کنترل ترافیک، SCADA، سیستم مدیریت تاسیسات ساختمان (BMS)،  سیستم های مخابراتی، سیستم های اعلام و اطفای حریق (FAS & FES)،  سیستم اتوماتیک فروش بلیط (AFC)، سیستم تهویه ایستگاهها و تونلها، پله برقی ها و آسانسورها. رقبای آرپا گروپ و صنام در این مناقصه عبارتند بودند از شرکت راه آهن پارسیان، قرارگاه خاتم الاوصیاء و تام ایران خودرو. گروه مشارکتی آرپا گروپ و صنام توانست با ارئه بهترین پیشنهاد فنی و مالی برنده مناقصه باشد.

تاریخ گزارش: 26 آبان 1390