احداث کارخانه سيمان طبس گلشن

در اين پروژه، انجام کليه عمليات اجرايي سيويل خط توليد يک واحد 500 تني شامل دو عدد سيلوي سيمان بتني، هر يک به ظرفيت 3250 تن و سازه فونداسيون يک واحد کلينگر و داکت انتقال، بهمراه فونداسيون و سازه واحد گچ شکن و عمليات ساختماني و تاسيسات  جانبي قرار دارد.
محل اجراي پروژه: کيلومتر 28 جاده طبس_بشرويه
کارفرما: شرکت سيمان طبس گلشن
نوع  پيمان : EPC
مشاور: مهندسين مشاور پاراو
مدت پيمان: 24 ماه
مدت اجرا: 18 ماه
احجام سنگين پروژه:

  • خاکبرداری : m3 1600
  • بتن ريزی: m3 18000
  • آرماتور بندی: kg 800000
  • اسکلت: بتنی

 

Images:

  • احداث کارخانه سيمان طبس گلشن
  • احداث کارخانه سيمان طبس گلشن
  • احداث کارخانه سيمان طبس گلشن